Beskrivning

Baikal

Förlängd bakkappa

Skick 2 (1-5)

Inknr: 33

1 000 kr

Varumärke Baikal
Vapentyp Hagel Sida-Sida
Kaliber 12