CARL GUSTAF 3000 3006

Beskrivning

Carl Gustaf 3000

Kal 7,62×63 (3006)

Leupold fast 4x

Inknr: 638

Skick 3 av 5

6 500 kr