Hege Uberti M/Colt 1861

Beskrivning

3 500 kr

Vapentyp Revolvrar